Aktualności

Lista danych dotycząca zidentyfikowanych następstw ciężkiej postaci COVID-19, które pojawiły się w okresie do 6-miesięcy po przejściu choroby.

Kompleksowa analiza powikłań ciężkiej postaci COVID-19

Wielowymiarowa analiza przeprowadzona przez amerykańskich naukowców zidentyfikowała następstwa ciężkiej postaci COVID-19 w okresie do 6-miesięcy po przebytej chorobie.  Dane zgromadzono dzięki krajowym rejestrom medycznym…
Fragment molekularnego atlasu tkanek pacjentów z Covid-19.

Atlasy COVID-19

Opracowano molekularne atlasy tkanek pacjentów z COVID-19. Wykorzystując wysokoprzepustowe metody jak scRNA-seq oraz bulk RNA-seq w połączeniu z zintegrowaną analizą obliczeniową udało się scharakteryzować…
Infografika mówiąca o liczbie odwiedzających i zapytań kierowanych do Covid-19 Data Portal w ciągu roku.

Platforma danych COVID-19: rok później

Europejska platforma danych COVID-19 została uruchomiona dokładnie rok temu w celu udostępniania i analizy otwartych danych na temat SARS-CoV-2. Takie działania przyspieszą rozwój wiedzy…