Paszport szczepień przeciw COVID-19: czy cel uświęca środki?

Trzymana w dłoni mała książeczka podpisana Covid-19 Passport.

Artykuł opublikowany w Lancet wyjaśnia jakie będą konsekwencje wprowadzenia paszportów szczepień przeciw COVID-19. Z jednej strony mogą pomóc w ponownym otwarciu gospodarki, a z drugiej strony istnieje ryzyko stworzenia hierarchicznych grup społecznych, w których wyłącznie osoby zaszczepione będą miały przywileje.

https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00067-7/fulltext