Krajowy węzeł danych
i platforma badawcza COVID-19

O nas

Trwająca pandemia COVID-19, choroby wywoływanej przez wirusa ciężkiego ostrego zespołu oddechowego 2 (ang. severe acute respiratory syndrome coronavirus, SARS-CoV-2) stanowi bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia ludzi w skali całego świata. Zwalczanie pandemii i przeciwdziałanie jej skutkom wymaga skoordynowanej współpracy międzynarodowego środowiska naukowego.

Aby ułatwić przepływ informacji i przyspieszyć badania naukowe, Europejski Instytut Bioinformatyki (EMBL-EBI) wraz z instytucjami partnerskimi uruchomił Europejską Platformę Danych COVID-19 (COVID-19 Data Portal), która ma stanowić wspólną przestrzeń wymiany i analizy danych dotyczących SARS-CoV-2 i COVID-19.

W ramach tej inicjatywy, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu wraz z afiliowanym przy nim Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym pełnią rolę krajowego węzła odpowiadającego za utworzenie platformy COVID-HUB-PL umożliwiającej budowanie i integrowanie krajowych repozytoriów danych naukowych, medycznych i epidemiologicznych oraz ich włączanie w strukturę Europejskiej Platformy Danych COVID-19.

Na platformie COVID-HUB-PL znajdują się zarówno zasoby, których można używać bez ograniczeń (domena publiczna), jak i takie, do których dostęp wymaga spełnienia określonych warunków. COVID-HUB-PL wspiera ponadto działania analityczne i badawcze w obszarze COVID-19 poprzez dostarczanie kompleksowych rozwiązań obejmujących zaawansowane narzędzia bioinformatyczne i usługi cyfrowe.

Copyright 2020 - Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk