Źródła danych

Krajowa platforma COVID-HUB-PL zapewnia wsparcie dla współpracy instytucji naukowych oraz ekspertów z zakresu biologii, chemii, informatyki, nauk medycznych poprzez dostęp do wspólnej przestrzeni danych badawczych. COVID-HUB-PL umożliwia także dostęp do surowych danych NGS SARS-CoV-2 przed ich publikacją, jednak z uwagi na wrażliwy charakter danych klinicznych i genomicznych dostęp do tej części zasobów przyznawany jest zweryfikowanym zespołom naukowym. Aby uzyskać dostęp do nieprzetworzonych, niepublicznych danych genomicznych i klinicznych dotyczących SARS-CoV-2 oraz COVID-19 skorzystaj z formularza.

Dane genomiczne

Mapa partnerów

Dane medyczne

Rejestr zawiera informacje osobowe chorych na COVID-19 oraz dane medyczne obejmujące m.in.: informacje o stanie zdrowia pacjenta w chwili postawienia diagnozy, badaniach wykonywanych w trakcie diagnostyki COVID-19, zastosowanym leczeniu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2020 r., podmiotem prowadzącym Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19 jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Celem rejestru jest uzyskanie jak najlepszego wglądu w nową chorobę wynikającą z przebytego zakażenia SARS-CoV-2 u dzieci (zespół PIMS) w Polsce. Rejestr zawiera dane demograficzne i objawy chorobowe, wyniki wyjściowych badań laboratoryjnych, wyniki w trakcie hospitalizacji, podjęte leczenie oraz powikłania narządowe. Podmiotem prowadzącym rejestr jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Dane obrazowe

Referencyjne i otwarte bazy danych zawierające wyniki badań obrazowych wykonanych w ramach diagnostyki chorych na COVID-19.

Terapie i szczepionki

Rejestr badań obserwacyjnych i klinicznych w obszarze COVID-19

Rejestr leków i substancji czynnych wykorzystywanych w badaniach przedklinicznych i klinicznych dotyczących COVID-19

Literatura

PL