News

Fragment molekularnego atlasu tkanek pacjentów z Covid-19.

COVID-19 tissue atlases

Opracowano molekularne atlasy tkanek pacjentów z COVID-19. Wykorzystując wysokoprzepustowe metody jak scRNA-seq oraz bulk RNA-seq w połączeniu z zintegrowaną analizą obliczeniową udało się scharakteryzować…
Infografika mówiąca o liczbie odwiedzających i zapytań kierowanych do Covid-19 Data Portal w ciągu roku.

COVID-19 Data Platform: One year on

Europejska platforma danych COVID-19 została uruchomiona dokładnie rok temu w celu udostępniania i analizy otwartych danych na temat SARS-CoV-2. Takie działania przyspieszą rozwój wiedzy…