Atlasy COVID-19

Fragment molekularnego atlasu tkanek pacjentów z Covid-19.

Opracowano molekularne atlasy tkanek pacjentów z COVID-19. Wykorzystując wysokoprzepustowe metody jak scRNA-seq oraz bulk RNA-seq w połączeniu z zintegrowaną analizą obliczeniową udało się scharakteryzować patogenezę ciężkiego przebiegu COVID-19 w poszczególnych narządach. Pracę opublikowano w Nature.

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03570-8