Kompleksowa analiza powikłań ciężkiej postaci COVID-19

  • by

Wielowymiarowa analiza przeprowadzona przez amerykańskich naukowców zidentyfikowała następstwa ciężkiej postaci COVID-19 w okresie do 6-miesięcy po przebytej chorobie.  Dane zgromadzono dzięki krajowym rejestrom medycznym Departamentu Spraw Weteranów Stanów Zjednoczonych. Prace opublikowano w Nature.

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03553-9?utm_source=sn&utm_medium=referral&utm_content=RM&utm_campaign=BSLB_1_CA01_BSLB_AWA_CA01_GL_LSGR_PubH_Coronavirus_LandingPage