Aktualności

Zdjęcie ukazujące naukowca ubranego w kombinezon ochronny i badającego próbki krwi

Zespół ds. COVID-19 przy Prezesie PAN: Scenariusze na 2021 rok

  Opracowanie zawiera hipotetyczne scenariusze rozwoju pandemii COVID-19 w 2021 roku i w latach najbliższych. https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/3218-stanowisko-9-zespolu-ds-covid-19-przy-prezesie-pan-scenariusze-na-2021-rok