Stosowanie nirmatrelviru podczas fali Omikron  

Izraelskie badania wykazały, że 7 dniowe stosowanie antywirusowego leku Nirmatrelvir (Paxlovid) ponad 16-krotnie zmniejszyło ryzyko hospitalizacji w wyniku zakażenia wariantem Omikron u starszych pacjentów powyżej 65 roku życia. Natomiast podawanie Paxlovidu młodszym osobom miedzy 40, a 64 rokiem życia nie zmniejszyło ryzyka hospitalizacji. Praca opublikowana w NEJM.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2204919?query=featured_coronavirus