Analiza ilościowa testu RT-PCR w diagnostyce SARS-CoV-2 w Polsce

Polscy naukowcy przeanalizowali wyniki badań RT-PCR pochodzące od 25 395 pacjentów z COVID-19. Badania miały na celu potwierdzenie specyficzności i wiarygodności metody RT-PCR w kierunku poprawnej detekcji SARS-CoV-2. Dodatkowo, przeprowadzono sekwencjonowanie całego genomu wirusa wyizolowanego od 923 pacjentów z COVID-19, aby określić częstotliwość występowania różnych wariantów SARS-CoV-2 w okresie od 2020 do 2022 na terenie województwa podlaskiego w Polsce. Praca opublikowana w Advances in Medical Sciences.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1896112622000360?via%3Dihub#gs1