COVID-19 u dzieci

Dziewczynka w maseczce ochronnej.

Dlaczego dzieci łagodniej przechodzą COVID-19? Najnowsze obserwacje amerykańskich i brytyjskich naukowców sugerują, że dzieci mają bardziej sprawny układ immunologiczny błon śluzowych oraz zwiększony poziom IL-17 oraz IFN-γ w surowicy. Dzięki czemu neutralizacja SARS-CoV-2 jest bardziej skuteczna u dzieci w porównaniu do populacji dorosłych. Ponadto, u większości dzieci nie dochodzi do klonalnej ekspansji cytotoksycznych limfocytów T i w konsekwencji nie dochodzi do zjawiska burzy cytokinowej, która jest jednym z objawów ciężkiej postaci COVID-19 u dorosłych. Praca przeglądowa opublikowana w Science.

https://www.science.org/doi/10.1126/science.ade1675