Zakażenie SARS-CoV-2 indukuje długowieczne komórki plazmatyczne szpiku kostnego

Wykres z badań naukowych dotyczących wytwarzania długowiecznych komórek plazmatycznych szpiku kostnego.

Badania naukowe przeprowadzone przez naukowców z Washington University School of Medicine wykazały, że osoby zakażone SARS-CoV-2 wytworzyły długowieczne komórki plazmatyczne szpiku kostnego, które mają kluczowe znaczenie dla utrzymania trwałej odporności przeciw-COVID-19 nawet po 11 miesiącach od infekcji. Praca opublikowana w Nature. 

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03647-4