Zaburzony profil immunologiczny u pacjentów cierpiących na long-COVID  

Szacuje się ze około 30% wszystkich ozdrowieńców cierpi na tzw. zespół long-COVID, czyli przewlekłe i powracające problemy zdrowotne obejmujące zmęczenie, duszność, zwłóknienie płuc, objawy neuropatyczne w okresie co najmniej 3 miesięcy od przebytej infekcji SARS-CoV-2. Dlatego Polscy naukowcy zbadali profil immunologiczny pacjentów z long-COVID. Wykazano, że ozdrowieńcy którzy przeszli ciężką postać COVID-19 mają znacznie zaburzony profil limfocytów T CD8 produkujących granzym B i IFN-γ. Uzyskane wyniki mogą tłumaczyć przewlekły charakter zaburzeń zdrowotnych u tych pacjentów nawet po 6 miesiącach od przebytej infekcji. Praca opublikowana w Frontiers in Immunology.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2022.886431/full