Naukowcy z ICHB PAN sekwencjonują genomy SARS-CoV-2

  • by

Ilustracja trzech nici DNA.

W Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (ICHB PAN) w Poznaniu prowadzone jest głębokie sekwencjonowanie genomów SARS-CoV-2 z materiału biologicznego od osób zakażonych koronawirusem pozyskanego dzięki współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu. Analizy są dofinansowywane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pierwsze 51 sekwencji oraz towarzyszące im metadane są dostępne w zakładce Źródła danych.

W publicznych bazach danych aktualnie dostępne są sekwencje genomowe SARS-CoV-2 dla 107 próbek pochodzących z Polski, zdeponowane przez ICHB-PAN i inne ośrodki z Polski.