Mechanizmy odporności wrodzonej i nabytej na szczepionkę Pfizer-BioNTech BNT162b2

Badania amerykańskich naukowców wyjaśniły molekularne mechanizmy aktywacji odpowiedzi immunologicznej w wyniku podania szczepionki mRNA (BNT162b2). Wykazano, że infiltrujące węzły chłonne komórki NK i limfocyty T CD8+ produkują największe ilości anty-wirusowego IFN-γ. Co ciekawe, badania przeprowadzone na myszach knockout wykazały, że indukcja odpowiedzi humoralnej i komórkowej na szczepionkę BNT162b2 nie była zależna od receptorów Toll-podobnych 2, 3, 4, 5 i 7, ani aktywacji inflamasomu. Badania opublikowane w Nature Immunology.

https://www.nature.com/articles/s41590-022-01163-9