Czasoprzestrzenne prognozowanie rozwoju pandemii COVID-19 w Polsce  

Interdyscyplinarny zespół polskich naukowców przedstawił wieloantygenowy model symulujący rozwój pandemii COVID-19 na poziomie regionalnym. Opracowany model wykorzystuje szereg parametrów, w tym zróżnicowanie przestrzenne i demograficzne Polski, mobilności mieszkańców, a przede wszystkim poziomu nałożonych ograniczeń w zawiązku pandemią. Model został udostępniony publicznie i przetestowany w trzech reprezentatywnych regionach Polski województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i podkarpackiego. Uzyskane wyniku wskazują, że wdrażanie dystansowania społecznego i ograniczania mobilności jest kluczowe dla zahamowania pandemii przed opracowaniem skutecznej szczepionki. Praca opublikowana w Scientific Reports.

https://www.nature.com/articles/s41598-022-15605-9