Atlas parametrów krwi pomocny w ocenie ciężkości i swoistości COVID-19

Multi-omiczna analiza profilu immunologicznego pacjentów z COVID-19 wykazała znaczący udział szlaku AP-1/ p38MAPK w progresji choroby. Ponadto, proteomiczna analiza osocza ujawniła zwiększony poziom IL-6, IL-8, CCL2, CLEC11A, CCL20, CXCL10 i CCL19, co umożliwiło precyzyjną stratyfikację pacjentów względem stopnia ciężkości choroby. Dodatkowo, zidentyfikowano specyficzne parametry krwi różnicujące przebieg COVID-19 względem grypy czy sepsy. Praca opublikowana w Cell.

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(22)00070-8#relatedArticles