Zmienność genetyczna człowieka  i czynniki wpływające na ciężką postać COVID-19

Praca przeglądowa podsumowująca najnowsze badania asocjacyjne całego genomu (GWAS) i transkryptomiczne dzięki którym udało się wytypować dwie grupy kandydatów związane z ciężką postacią COVID-19. Dotyczą one polimorfizmów w genie ACE2 (rs2285666 G) i przeciwwirusowego szlaku związanego z IFN gospodarza (allel IFITM3 rs12252C). Co ciekawe, autorzy podkreślają, że ciężkość COVID-19 może zmieniać się wraz z ewolucją wirusa. Oznacza to, że odkrycia genetyczne z wczesnej pandemii mogą nie mieć ścisłego zastosowania do nowych wariantów takich jak Omikron. Dlatego konieczne są dalsze badania dotyczące genetycznych predyspozycji do ciężkiej postaci COVID-19, które przyczynią się do lepszego zdefiniowania grup ryzyka. Praca opublikowana w Trends in Genetics.

https://www.cell.com/trends/genetics/fulltext/S0168-9525(22)00251-7