Wpływ analizy niepewności na prognozę modelu epidemiologicznego COVID-19

Wycinek wykresu dotyczącego badań nad Covid-19.

Naukowiec z PCSS w gronie współautorów artykułu opublikowanego w prestiżowym Nature Computational Science. Badania dotyczą wpływu analizy niepewność na prognozowanie epidemii COVID-19 oparte o model CovidSim.  

https://www.nature.com/articles/s43588-021-00028-9