Skuteczność leków przeciwwirusowych w walce z subwariantem Omikron BA.4.6

Międzynarodowy zespół naukowców porównał efektywność różnych związków chemicznych i przeciwciał monoklonalnych w naturalizacji subwariantu Omikron BA.4.6. Subwariant BA.4.6. jest obecnie drugim dominujący subwariantem Omikron po BA.5. Okazało się, że przeciwwirusowe związki chemiczne jak remdesiwir, molnupirawir i nirmatrelwir oraz przeciwciała monoklonalne bebtelovimab i imdevimab zachowują skuteczność w neutralizacji BA.4.6 in vitro. Natomiast przeciwciała monoklonalne jak kasirivimab, sotrovimab, tixagevimab i cilgavimab są mało skuteczne przeciwko BA.4.6. Praca opublikowana w NEJM.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2211845?query=featured_coronavirus