SARS-CoV-2 infekuje trzustkę poprzez endocytozę

Ostatnie badania wykazały, że SARS-CoV-2 może infekować trzustkę dorosłego człowieka i powodować jej nieodwracalne uszkodzenie. Dzięki badaniom polskich naukowców udało się zbadać drogę wnikania i replikacji wirusa w komórkach trzustki. Wykazano, że SARS-CoV-2 wnika do komórek za pośrednictwem receptorów ACE2, a nie NRP1 i TMPRSS2. Dodatkowo, SARS-CoV-2 wnika do komórek trzustki poprzez endocytozę zależną od katepsyny, która jest innym mechanizmem wnikania niż droga oddechowa. Uzyskane wyniki badań mogą posłużyć w projektowaniu specyficznych leków chroniących trzustkę przed infekcją SARS-CoV-2. Praca opublikowana iScience.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004222008665?via%3Dihub