Rekonstrukcja rozwoju COVID-19 w miastach w Polsce

Polscy naukowcy podjęli próbę wyjaśnienia, czy wielkość, funkcja i położenie geograficzne 20 miastach w Polsce ma wpływ na przebieg i intensywność epidemii. Badania asocjacyjne nie wykazały istotności statystycznej między wskaźnikiem infekcji, a gęstością zaludnienia w wybranych miastach, czy wyższym poziomem opieki zdrowotnej, a niższą śmiertelności w wyniku COVID-19. Uzyskane wyniki świadczą zatem o indywidualnym charakterze rozprzestrzeniania się i trajektorii epidemii w każdym mieście oraz o możliwym wpływie innych cech, których nie uwzględniono w badaniu.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8940580/pdf/main.pdf