Prognozowanie rozprzestrzeniania się nowych wariantów SARS-CoV-2

Maher i współpracownicy zbudowali model predykcyjny wykorzystujący dane epidemiologiczne, immunologiczne, czy dane z modelowania białek wirusa w celu poznania ewolucji SARS-CoV-2. Naukowcy wykorzystali wskaźnik „EpiScore” oparty o częstotliwość mutacji, frakcje unikalnych haplotypów, w których zachodzi mutacja i liczbę krajów, w których występuje dany wariant wirusa. Ponadto, na podstawie badań retrospektywnych zidentyfikowano nowe warianty SARS-CoV-2, które rozprzestrzeniły się z wyprzedzeniem do 4 miesięcy podczas różnych etapów pandemii. Autorzy przewidują, że uzyskane wyniki badań będzie można wykorzystać w prognozowaniu rozprzestrzeniania się dowolnych patogenów takich jak grypa, czy inne nieznane wirusy. Praca opublikowana w Science Translational Medicine.

https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.abk3445