Profil immunologiczny dzieci chorych na wieloukładowy zespół zapalny związany z SARS-CoV-2

Wieloukładowy zespół zapalny u dzieci (MIS-C/PIMS) to zagrażająca życiu choroba występująca kilka tygodni po zarażeniu SARS-CoV-2. Wysokoprzepustowe profilowanie immunologiczne wykazało, że pacjenci z ostrym MIS-C mieli znacząco podwyższony poziom neutrofili, klasycznych monocytów i limfocytów T CD8+ pamięci. Natomiast zastosowanie terapii opartej na neutralizacji IL-6, może być preferowaną metodą leczenia w porównaniu do blokowania IL-1 czy TNF. Praca opublikowana w iScience.

https://www.nature.com/articles/s41586-021-04014-z