Profesor Krzysztof Pyrć z UJ znalazł się w gronie ekspertów ds. wariantów SARS-CoV-2 powołanym przez Komisję Europejską

Zadaniem grupy eksperckiej będzie ustalenie kryteriów identyfikacji wariantów niebezpiecznych (VOC) i budzących zainteresowanie (VUI) wirusa SARS-CoV-2 w celu dostosowania szczepionek podawanych w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym. Ponadto ekspertyza grupy obejmuje epidemiologię, wirusologię, praktykę kliniczną, immunologię, wakcynologię, farmakologię, ocenę kliniczną i opracowywanie produktów leczniczych pomocnych w walce z pandemią. W skład grupy eksperckiej poza indywidualnymi członkami wchodzą również organizacje jak Europejska Agencja Leków i Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób.

https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=3791