Ocena bezpieczeństwa szczepionki BNT162b2 mRNA (Pfizer-BioNTech)

Przeprowadzona ocena bezpieczeństwa w jasny sposób sugeruje, że ryzyko zdarzeń niepożądanych jest dużo wyższe po przebyciu COVID-19 niż po przyjęciu szczepionki BNT162b2 mRNA (Pfizer-BioNTech). Badanie przeprowadzono z udziałem prawie miliona osób. Praca opublikowania w NEJM.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2110475?query=featured_coronavirus