Japoński superkomputer „FUGAKU” pomocny w ocenie ryzyka rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2

Japońscy naukowcy opracowali innowacyjny model aerozolowej transmisji SARS-CoV-2 oparty o  symulacje wielkoskalowe i wielofizycze. Model predykcyjny został opracowany z wykorzystaniem mocy obliczeniowej najszybszego komputera na świecie z 2020r (Fugaku).

https://arxiv.org/pdf/2110.09769.pdf