Identyfikacja genów odpowiedzialnych za ciężką postać COVID-19 u młodych osób

Badania naukowe wykorzystujące multi-omiczną analizę (sekwencjonowanie całego genomu, sekwencjonowanie RNA, proteomikę, profilowanie cytokin oraz wysokoprzepustowe immuno-fenotypowanie) połączone ze sztuczną inteligencją wykazały, że zwiększony poziom metaloproteinazy ADAM9 jest odpowiedzialny za ciężki przebieg COVID-19 u młodych osób.

https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.abj7521