Europejski Instytut Bioinformatyki: wzmacnianie współpracy w odpowiedzi na globalny kryzys zdrowotny

Logotyp platformy Covid-19 Data Portal.

Naukowcy z EMBL-EBI opublikowali artykuł w Nucleic Acid Research opisujący, w jaki sposób zbudowano europejską COVID-19 Data Platform i jak taka platforma może pomóc w walce z COVID-19. Wspomnieli również, że ścisła współpraca z wieloma partnerami, w tym z Polską, za pośrednictwem COVID-HUB-PL, może pomóc w walce z globalnym kryzysem zdrowotnym.

https://academic.oup.com/nar/advance-article/doi/10.1093/nar/gkaa1077/6007661?guestAccessKey=50b3f35a-ebcd-4dc1-8abb-0de7ff500237