Cyfrowy bliźniak pomocny w walce z pandemią

Ciekawy artykuł opisujący wykorzystanie cyfrowych bliźniaków opartych na technologii blockchain w celu lepszego zarządzania ryzykiem i przewidywania potencjalnych zagrożeń na poziomie lokalnym podczas pandemii COVID-19. Praca opublikowana w Computational Intelligence and Neuroscience.

https://www.hindawi.com/journals/cin/2022/7786441/