COVID-19 Data Portal Poland stał się częścią ELIXIR-CONVERGE

Od grudnia 2021 rozwój rozwiązań infrastrukturalno-usługowych oraz narzędziowych oferowanych przez Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN wraz z afiliowanym Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym za pośrednictwem COVID-19 Data Portal Poland jest realizowany w ramach projektu ELIXIR-CONVERGE (pakiet roboczy WP9: Mobilisation of SARS-CoV-2 variant surveillance data tracking services and tools).

Celem projektu ELIXIR-CONVERGE jest wsparcie procesów standaryzacji zarządzania danymi z obszaru nauk przyrodniczych w Europie. Pakiet roboczy WP9 projektu skupia się w szczególności na wypracowaniu rozwiązań umożliwiających szybkie i w pełni otwarte udostępnianie danych genomowych SARS-CoV-2 pozwalających na monitorowanie i śledzenie zmienności genetycznej wirusa. Cele te są zbieżne z aktywnościami realizowanymi przez COVID-19 Data Portal Poland w zakresie mobilizacji i publicznego udostępniania danych dotyczących COVID-19.

Projekt ELIXIR-CONVERGE jest finansowany przez Komisję Europejską od lutego 2020 r. do stycznia 2023 r. W jego realizację zaangażowane są jednostki naukowe z ponad 20 krajów Europy. Za koordynowanie inicjatywy odpowiada Europejski Instytut Bioinformatyki (EMBL-EBI) wspólnie z wieloma partnerami rozwijający europejską infrastrukturę nauki ELIXIR, a także Europejską Platformę Danych dot. COVID-19, której częścią jest COVID-19 Data Portal Poland.

https://elixir-europe.org/about-us/how-funded/eu-projects/converge

https://elixir-europe.org/about-us/how-funded/eu-projects/converge/wp9