Badania i usługi w walce z koronawirusem: raport opublikowany przez EMBL-EBI

Ilustracja komórki wirusa i logotyp EMBL.

EMBL-EBI ogłosił raport, w którym podsumowuje dotychczasowe działania i usługi prowadzone w ramach Covid-19 Data Portal w walce z pandemią. Dokument opisuje działania prowadzone przez różne grupy badawcze, które połączyły siły na szczeblu lokalnym i krajowym oraz podsumowuje różne inicjatywy państw członkowskich, w tym Polski, poprzez COVID-HUB-PL / COVID-19 Data Portal POLAND mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.