Aktualizacja dotycząca nowego wariantu SARS-CoV-2 zidentyfikowanego w Wielkiej Brytanii

Logo brytyjskiego konsorcjum COVID-19 Genomics UK (COG-UK)

Konsorcjum COVID-19 Genomics UK (COG-UK) zostało utworzone w celu badania zmienności genomu SARS-CoV-2 na podstawie głębokiego sekwencjonowania na terenie Wielkiej Brytanii. Według COG-UK, w tej chwili nie ma powodu, aby sądzić, że którykolwiek z nowych wariantów SARS-CoV-2, w tym VUI-202012/01 wpłynie na skuteczność szczepionki.

Raport z COG-UK