Akryflawina – hamuje SARS-CoV-2 i inne betakoronawirusy

Wyniki badań polskich i niemieckich naukowców ujawniły korzystne działanie akryflawiny (ACF) w hamowaniu replikacji koronawirusa poprzez blokowanie proteazy SARS-CoV-2 (PLpro). Enzym PLpro jest konieczny do dojrzewania białek SARS-CoV-2 i osłabienia odpowiedzi immunologicznej człowieka. Ponadto, naukowcy udowodnili, że ACF skutecznie hamuje inne betakoronawirusy, co czyni ACF potencjalnie ważnym środkiem terapeutycznym pomocnym w walce z innymi pandemiami w przyszłości. Badania przeprowadzono z użyciem hodowli komórkowych ludzkiego nabłonka dróg oddechowych oraz modeli mysich. Praca opublikowana w Cell Chemical Biology.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451945621005134?via%3Dihub