Multiomics personalized network analyses highlight progressive disruption of central metabolism associated with COVID-19 severity  

  • by

Obraz kliniczny COVID-19 jest niezwykle zróżnicowany. Dlatego szwedzcy naukowcy wykorzystując biologię systemową charakteryzowali główne czynniki nasilające ciężki przebieg choroby na poziomie indywidualnym i grupowym. Jednoczesna… Read More »Multiomics personalized network analyses highlight progressive disruption of central metabolism associated with COVID-19 severity  

Using multiagent modeling to forecast the spatiotemporal development of the COVID‑19 pandemic in Poland  

  • by

Interdyscyplinarny zespół polskich naukowców przedstawił wieloantygenowy model symulujący rozwój pandemii COVID-19 na poziomie regionalnym. Opracowany model wykorzystuje szereg parametrów, w tym zróżnicowanie przestrzenne i demograficzne… Read More »Using multiagent modeling to forecast the spatiotemporal development of the COVID‑19 pandemic in Poland  

Blockchain-Based Digital Twins Collaboration for Smart Pandemic Alerting: Decentralized COVID-19 Pandemic Alerting Use Case

  • by

Ciekawy artykuł opisujący wykorzystanie cyfrowych bliźniaków opartych na technologii blockchain w celu lepszego zarządzania ryzykiem i przewidywania potencjalnych zagrożeń na poziomie lokalnym podczas pandemii COVID-19.… Read More »Blockchain-Based Digital Twins Collaboration for Smart Pandemic Alerting: Decentralized COVID-19 Pandemic Alerting Use Case