News

Ilustracja komórki wirusa i logotyp EMBL.

The report on coronavirus-related research and services at EMBL

EMBL-EBI ogłosił raport, w którym podsumowuje dotychczasowe działania i usługi prowadzone w ramach Covid-19 Data Portal w walce z pandemią. Dokument opisuje działania prowadzone przez różne grupy badawcze, które połączyły siły na szczeblu lokalnym i krajowym oraz podsumowuje różne inicjatywy państw członkowskich, w tym Polski, poprzez COVID-HUB-PL / COVID-19 Data Portal POLAND mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

Read more