News

Fragment molekularnego atlasu tkanek pacjentów z Covid-19.

COVID-19 tissue atlases

Molecular COVID-19 tissue atlases have been developed. Using high-throughput methods such as scRNA-seq and bulk RNA-seq in conjunction with integrated computational analysis, it was possible to characterize the pathology of the severe course of COVID-19

Read more
Ilustracja komórki wirusa i logotyp EMBL.

The report on coronavirus-related research and services at EMBL

EMBL-EBI ogłosił raport, w którym podsumowuje dotychczasowe działania i usługi prowadzone w ramach Covid-19 Data Portal w walce z pandemią. Dokument opisuje działania prowadzone przez różne grupy badawcze, które połączyły siły na szczeblu lokalnym i krajowym oraz podsumowuje różne inicjatywy państw członkowskich, w tym Polski, poprzez COVID-HUB-PL / COVID-19 Data Portal POLAND mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

Read more